top of page

o projektu

Spuren am Land

"Stopy na krajině" sleduje cestu 13 tématickými stanicemi v severozápadním Weinviertelu v bezprostřední blízkosti česko-rakouské hranice z perspektivy vědy o každodenní kultuře, etnografie a zároveň umělecko-fotografického pohledu. Nabízí náhledy na různé aspekty každodenního života a připomíná změny venkovského prostoru. Jako způsob zobrazení používá odraz, kdy historické dojmy k danému tématu jsou proti sobě postaveny s uměleckou fotografickou snímkou současných vztahů, založenou na soukromých fotografiích nebo jiných zdrojích."

Umělecké vizuální pojetí

Pro vizuální koncepci projektu bylo zásadní zachovat autonomii místního obrazového prostoru a jasně se oddělit od obrazového jazyka, který byl pro cestovní ruch hospodárný. Perspektivy zobrazení webu by měly oddělovat pohledy na vesnici od vhledů do kontextů osobního života – jakési oddělení mezi veřejnou a soukromou viditelností.

Aktuální fotografie Matthiase Klos dokumentárním distancovaným, ale nezaujatým pohledem ukazují aktuální poměry ve vesnici na trase audioprocházky. Na webu se tyto fotografie prolínají s historickými a soukromými fotografiemi ze života na vesnici, které zobrazují pracovní a každodenní život obyvatel. Webová stránka tak odhaluje rozdíl mezi vnější perspektivou a autonomií poskytnutých náhledů. To také odráží úroveň využití audioprocházky na místě, která umožňuje informace o pozadí s výhledy na vesnici a umožňuje nahlédnout do soukromých kontextů pouze tehdy, pokud jsou poskytovány na místě.

Koncept každodenní kultury

Výchozím bodem audioprocházky je historický a současný výzkum života na venkově, zejména na rakousko-českém pomezí, jak již bylo realizováno v rámci výstavy, sbírky a výstavního projektu „SchauWindow“ (schaufenster.site) . Kromě rozboru sekundární literatury a historických pramenů se

Za tímto účelem etnoložka Brigitta Schmidt-Lauber v rozhovorech sbírala autobiografické vzpomínky obyvatel, vedla fotorozhovory a získávala poznatky o současných životních podmínkách prostřednictvím etnografické účasti v každodenním životě. Na textování audioprocházky a textech pro domovskou stránku se také podílely studentky Johanna Resel, Maren Sacherer a Lisa Horak a také autor na volné noze Erich Pello z Oberretzbachu.

bottom of page